Sale
Saki Kohana Pink Hair Shears / Scissors Set

Saki Kohana Pink Hair Shears / Scissors Set

$289.95 $229.95
Add to cart
Close
Sale
Saki Sakura Hairdressing Scissors / Shears Set

Saki Sakura Hairdressing Scissors / Shears Set

$289.95 $199.95
Add to cart
Close
Saki Shears Katana Japanese Hair Cutting Scissors / Shears Set

Saki Shears Katana Japanese Hair Cutting Scissors / Shears Set

$299.95
Add to cart
Close