Showing all 7 results

Show sidebar
Katana Japanese Hair Cutting Scissors / Shears Set

Katana Japanese Hair Cutting Scissors / Shears Set

$299.95
Add to cart
Close
Sale
Katana Japanese Hairdressing Thinning Scissors / Shears

Katana Japanese Hairdressing Thinning Scissors / Shears

$189.95 $129.95
Add to cart
Close
Sale
Kohana Pink Hair Shears / Scissors Set

Kohana Pink Hair Shears / Scissors Set

$289.95 $229.95
Add to cart
Close
Sale
Makoto Student Hairdressing Shears / Scissors Set

Makoto Student Hairdressing Shears / Scissors Set

$249.95 $179.95
Add to cart
Close
Sale
Sakura Hairdressing Scissors / Shears Set

Sakura Hairdressing Scissors / Shears Set

$289.95 $199.95
Add to cart
Close